Mobile Advisory

Sl No.Message
1 ଶୀତଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ସହ ଦୁଧିଆଳୀ ଗାଈ କୁ ଖାଦ୍ୟରେ ୧୫୦ ରୁ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଅଧିକ ପିଡିଆ ଓ ୨୦୦ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ. ଗୁହାଳ ର ଚଟାଣ ରେ ୬ ସେ. ମି ବହଳର ଶୁଖିଲା ନଡା ବିଛାଇବା ଦରକାର . କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଝାରସୁଗୁଡା
2 ଆଳୁଫସଲ ରେ ସଅଳ ବ୍ଳାଇଟ ରୋଗ ଡ଼ିସେମ୍ବର ରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ .ଏଥିରେ ଆଳୁ ପତ୍ର ଉପରେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାଗ ଦେଖାଯାଇ ପତ୍ର ଝଡି ପଡେ, ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ୭୫୦ ଗ୍ରାମ ଡୀଥେନେ ଏମ -୪୫ କୁ ୨୦୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ୧୦ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ୩ ଥର ଆଳୁ କିଆରୀରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ.କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଝାରସୁଗୁଡା
Hide Main content block

Copyright © Krishi Vigyan Kendra Jharasuguda

Visitor Counter